Professional Security

Voor al uw beveiliging. 

Horecapersoneel treft regelmatig ‘lastige klanten’. Een enkele keer komt het zelfs tot een escalatie. Wat te doen in zo’n geval? De cursus ‘conflicthantering voor horeca’ speelt hier op in.

 

Cursisten worden in vier uur getraind door praktijkgerichte situatie cases. Hoe stel je je op tegenover een klant, hoe ga je om met een agressieve klant? Zowel als individu maar ook in samenwerking met (horeca)collega’s. Ook wordt er ingesprongen op de gevaren die er kunnen ontstaan en hoe daar het beste mee omgegaan kan worden.

 

Kosten: op aanvraag

Cursusduur: 4 uur

 
Aan het einde van de cursus ontvangt elke deelnemer een certificaat en is in staat om:
-           om te gaan met "lastige" klanten, zowel verbaal als non-verbaal;
-           klanten op een correcte en veilige manier te benaderen;
-           gevaren te herkennen en preventief hierop te handelen en
-           een klant op een nette, veilige en efficiënte manier uit het pand te begeleiden.

Conflicthantering voor horecapersoneel